frezowanie-cnc-1

Frezowanie CNC

Światowa gospodarka rynkowa pogłębia się na tyle, że praktycznie wszystkie sfery produkcyjne chcą zmaksymalizować dokonywanie wyrobów w jak najkrótszym czasie. Nie od dziś wiadomo, że maszyny mogą wykonywać pracę ludzka dokładniej oraz efektywniej. Wystarczy zapewnić im prąd. Do takich wniosków doszli również prezesi wielkich firm. Krok ten przyczynił się do rozwoju obrabiarek pod względem konstrukcyjnym. Rozwój wpłynął również na systemy sterowania. Te działają na podstawie funkcji matematycznych opisujących kształt. Obrabiarka przetwarza elektronicznie dane w postaci liter i liczb oznaczeniowych. Tak właśnie powstało oznaczenie NC – Numerical Control. Po jakimś czasie oraz rozwoju mikrokomputerów dołożono literę C. Tak właśnie powstało CNC – Computer Numerical Control.

Frezowanie to technika obróbki skrawaniem. Do pracy wykorzystywane są obrabiarki numeryczne. Maszyna wykonuje dwa ruchy – obrotowe i posuwowe. W zależności od wykonywanych ruchów wyróżnić można:

    • Sterowanie punktowe – pozycja narzędzia wyznaczona jest w ściśle określonym punkcie przedmiotu. Tor poruszania oraz prędkość nie mają jednak większego znaczenia. Warto zaprogramować ruch tak, aby poruszał się z maksymalną prędkością po linii prostej. Takie ustawienie skróci czas wykonywania pracy i zapewni poprawne przemieszczanie się narzędzia.
    • Sterowanie odcinkowe – tutaj z kolei prędkość oraz tor przemieszczania się narzędzia jest niezwykle istotny. Tor musi być równoległy do osi współrzędnych określonej w płaszczyźnie. Ten rodzaj sterowania stosuje się przy planowaniu i toczeniu wzdłużnym w przypadku wałków wielostopniowych. Przydaje się również przy frezowaniu zarysów prostokątnych oraz do frezowania płasko-równoległego.
    • Sterowanie kształtowe – stosuje się, gdy droga narzędzia w stosunku do przedmiotu przechodzi po kolei przez wyznaczone punkty. Odcinki mogą być prosto i krzywoliniowe. Dowolność pracy reguluje możliwość podłączenia dwóch lub więcej silników napędów ruchów. Istnieje kilka odmian tego sterowania, mianowicie 2D, 1/2 D oraz 3D. Zdarzają się również mieszane.

Więcej na temat obróbki metalu możecie przeczytać tutaj: https://laserfiber.tech/nowoczesne-technologie-laserowe-wykorzystywane-przy-obrobce-blach/