club-2492011_960_720

Kary za nieprawidłowe przewożenie towarów ponadgabarytowych

Przewozy ponadgabarytowe to pojęcie z dziedziny logistyki używane w celu nazwania transportu towarów nienormatywnie dużych lub ciężkich. Mowa tu przede wszystkim o ogromnych maszynach, które wymagają przemieszczenia z różnych przyczyn – przewożone mogą być na przykład samoloty czy dźwigi. Coraz więcej firm spedycyjno-transportowych rozszerza swoją ofertę o takie właśnie przewozy. Łączy się to jednak z wielką odpowiedzialnością i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń prawnych na prowadzenie tego typu działań.

przewozy ponadgabarytoweJak w każdej dziedzinie działań sankcjonowanych prawnie, tak w wypadku transportu ponadgabarytowego istnieją potężne kary za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w tym skrzydle usługowym. Są to kary pieniężne, które w zależności od okoliczności mogą zostać nałożone zarówno na podmiot wykonujący przejazd, jak i na podmioty, które miały realny wpływ na odbywanie się nieudanego transportu – np. na nadawcę, odbiorcę, spedytora czy organizatora przejazdu – w momencie, gdy istnieją dowody na ich zaniedbania dotyczące transportu. Istnieją jednak przepisy mówiące, że kary można umorzyć w określonych przypadkach zawartych w kodeksie.

Za co jednak takie kary się otrzymuje?

kary pieniężne Głównie wlepiane są przewoźnikom, którzy nie posiadają zezwoleń z określonych kategorii. W zależności od tego, przy jakiej kategorii brak nam kompletu zezwoleń, kary różnią się surowością. Dla porównania – brak zezwolenia w kategorii I i II spowoduje naliczenie kary w wysokości 1500 złotych, zaś brak zezwolenia w kategorii III-VI to koszt rzędu 5000 złotych. Ponadto kary otrzymać można za niestosowanie się do zasad panujących w strategicznych punktach przejazdowych – na przykład gdy kierowca przejedzie przez most niezgodnie z zasadami ustanowionymi przez jego zarządcę, albo gdy wjedzie na wiadukt mimo sprzeciwu zarządcy. Kary za takie przewinienia są wysokie i mogą wynosić nawet 6000 złotych. Najczęstszymi jednak karami są te, które dotyczą przekroczeń dopuszczalnych nacisków osi, masy całkowitej pojazdu oraz jego wielkości. Takie mandaty wynoszą od 500 do nawet 15 000 złotych!

Jeżeli jednak dostaniemy którąś z kar, a nie do końca się z nią zgadzamy i uważamy, że istnieją dowody świadczące o niezłamaniu przez nas prawa, możemy odwołać się do organu postawionego wyżej niż ten, który wlepił nam mandat. Mamy na to 14 dni.