Skuteczne zarządzanie flotą samochodową

Aby dana firma miała szansę funkcjonować na rynku, niezbędne jest, by miała do dyspozycji flotę samochodową. W końcu większość przedsiębiorstw opiera swoje działania na dostarczaniu produktów oraz usługach wykonywanych poza swoją siedzibą.

Nie są to jednak jedyne czynności, do których można użyć floty. Często jest ona równie czynnikiem motywującym, zwłaszcza gdy mowa o osobach pełniących funkcje w kadrze zarządzającej.

Wybór pojazdu

Selekcja pojazdów, które należą do floty danego przedsiębiorstwa, powinna być w głównej mierze umotywowana działalnością tegoż, ale i aktualnymi jego potrzebami. Posługując się przykładem, wystarczy wyobrazić sobie, jak powinna wyglądać flota transportowa. Należące do niej samochody muszą posiadać odpowiednie parametry i moc, aby były w stanie pokonać często kilkaset, jeśli nie więcej kilometrów, by dostarczyć towar klientowi. Istotne jest również sprawdzenie, jak bardzo awaryjny jest dany pojazd.

Przy tym prowadzenie samochodów nie jest przypisane wyłącznie przedstawicielom handlowym oraz kierowcom pojazdów transportowych. Czemu by nie oddelegować części aut dla kierowników działów? Z pozoru takie działanie może wydać się bezsensowne, ponieważ ci pracownicy nie potrzebują samochodu do pełnienia swoich obowiązków. Jest to jednak mocno powiązane z aspektem motywacyjnym. Taki suplement do standardowego wynagrodzenia finansowego z pewnością przełoży się na zwiększenie efektywności ich pracy.

Rola menadżera floty

Trzeba liczyć się z tym, że wydajne zarządzanie całą flotą jest czynnością wymagającą opanowania i skrupulatności. Każdy, nawet minimalny błąd może się przyczynić do znacznych strat finansowych danego przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej tworzą stanowisko menadżera floty. Jest on odpowiedzialny za kilka kwestii. Przede wszystkim ma on za zadanie powiększanie jej o kolejne pojazdy i nadzorowanie ich regularnego serwisu. Ponadto musi on kontrolować samochody w kwestii przejazdów czy ewentualnych nieścisłości. Oczywiście, zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy.

Natomiast nie oznacza to, że menadżer musi być jedyną osobą, której obowiązkiem jest zwierzchnictwo nad flotą. Mniejsze przedsiębiorstwa, zamiast tworzyć dodatkowe stanowisko, przekazują to zadanie sekretariatowi. Niezależnie jednak od podmiotu wykonującego to zadanie, powinien on mieć do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie do maksymalizowania efektów działań, takie jak system monitoringu GPS (np. Verizon Connect).

Podsumowanie

W kwestii zarządzania flotą nie warto iść na kompromisy, ponieważ mogą one utrudnić osiągnięcie oczekiwanego celu. Zatem to zagadnienie powinno być potraktowane rzetelnie, aby dana firma mogła w pełni zrealizować swój potencjał.